อุปกรณ์

SECOM Smart Security มีอุปกรณ์อัจฉริยะที่หลากหลาย พร้อมให้คุณเลือกใช้งานตามต้องการ
เพื่อให้ธุรกิจของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

SECOM Smart Security คือระบบที่เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจประเภท SME (ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม) ที่ต้องการความปลอดภัยขั้นสูง รวมถึงเพิ่มความสะดวกสบายในการดูแลร้านค้าและธุรกิจ อาทิเช่น สำนักงานขนาดกลาง เล็ก อาคารพาณิชย์ และร้านอาหาร เป็นต้น
SECOM Smart Security คือระบบที่เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจประเภท SME (ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม) ที่ต้องการความปลอดภัยขั้นสูง รวมถึงเพิ่มความสะดวกสบายในการดูแลร้านค้าและธุรกิจ อาทิเช่น สำนักงานขนาดกลาง เล็ก อาคารพาณิชย์ และร้านอาหาร เป็นต้น
SECOM Smart Security คือระบบที่เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจประเภท SME (ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม) ที่ต้องการความปลอดภัยขั้นสูง รวมถึงเพิ่มความสะดวกสบายในการดูแลร้านค้าและธุรกิจ อาทิเช่น สำนักงานขนาดกลาง เล็ก อาคารพาณิชย์ และร้านอาหาร เป็นต้น
SECOM Smart Security คือระบบที่เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจประเภท SME (ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม) ที่ต้องการความปลอดภัยขั้นสูง รวมถึงเพิ่มความสะดวกสบายในการดูแลร้านค้าและธุรกิจ อาทิเช่น สำนักงานขนาดกลาง เล็ก อาคารพาณิชย์ และร้านอาหาร เป็นต้น

VIDEO ANALYTICS

(DEVICE MODEL : ADC-V523, ADC-V526, ADC-V723, ADC-V726)

ระบบวิเคราะห์ภาพอัจฉริยะ ที่จะช่วยแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ทำให้ท่านสามารถจัดการกับทุกเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที โดยที่ระบบสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคล สัตว์ หรือยานพาหนะได้ ซึ่งเมื่อทำงานร่วมกันกับการตั้งค่าตรวจจับการบุกรุกแบบขีดเส้น (Tripwire) หรือจะเป็นแบบตีกรอบพื้นที่ (Zone) จะยิ่งทำให้การตรวจจับมีความแม่นยำมากขึ้น ทำให้การรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

SECOM Smart Security คือระบบที่เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจประเภท SME (ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม) ที่ต้องการความปลอดภัยขั้นสูง รวมถึงเพิ่มความสะดวกสบายในการดูแลร้านค้าและธุรกิจ อาทิเช่น สำนักงานขนาดกลาง เล็ก อาคารพาณิชย์ และร้านอาหาร เป็นต้น

ด้วยฟังก์ชัน Video Analytics ผู้ใช้สามารถรับอีเมล์ หรือข้อความแจ้งเตือนได้ทุกเวลา

 • แจ้งเตือนเมื่อมีพนักงาน หรือลูกค้าอยู่ในระยะใกล้กับเครื่องแคชเชียร์ หรือในพื้นที่ที่กำหนดไว้
 • แจ้งเตือนเมื่อมีบุคคลใดบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ต้องห้าม เช่น คลังสินค้า ห้องเก็บของ หรือห้องรักษาความปลอดภัย
 • แจ้งเตือนเมื่อมีซัพพลายเออร์ หรือแขกเข้ามาในร้านค้า หรือสำนักงาน

วิธีการตั้งค่าระบบวิเคราะห์ภาพ

  การตั้งค่าผ่านเว็บไซต์ของลูกค้า:
 • คลิก เพื่อทำการล็อกอิน (Log in) เข้าสู่เว็บไซต์ของลูกค้า
 • คลิกไปทิ่ วิดีโอ (Video)
 • คลิกไปที่ การตั้งค่าในการบันทึกภาพ
 • คลิก เครื่องหมายบวก (+) และเพิ่มการตั้งค่า
 • คลิกเลือก ระบบวิเคราะห์ภาพ (Video Analytics)
  การตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชันของลูกค้า:
 • คลิก เพื่อทำการล็อกอิน (Log in) เข้าสู่แอปพลิเคชันของลูกค้า
 • คลิกไปที่ วิดีโอ (Video)
 • คลิกไปที่ การตั้งค่า (Configure)
 • คลิกไปที่ การตั้งค่าในการบันทึกภาพ
 • คลิก เครื่องหมายบวก (+) และเพิ่มการตั้งค่า
 • คลิก เลือกระบบวิเคราะห์ภาพ (Video Analytics)
SECOM Smart Security คือระบบที่เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจประเภท SME (ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม) ที่ต้องการความปลอดภัยขั้นสูง รวมถึงเพิ่มความสะดวกสบายในการดูแลร้านค้าและธุรกิจ อาทิเช่น สำนักงานขนาดกลาง เล็ก อาคารพาณิชย์ และร้านอาหาร เป็นต้น

การตั้งค่าตรวจจับการบุกรุกแบบขีดเส้น (Tripwire)

ลากเส้นกั้นบริเวณที่ต้องการปกป้อง หากมีการบุกรุกข้ามเส้น หรือจะเป็นการออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้ เช่น รถที่แล่นเข้ามา หรือถอยออกจากพื้นที่ ระบบจะรับรู้ได้และแจ้งเตือน

SECOM Smart Security คือระบบที่เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจประเภท SME (ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม) ที่ต้องการความปลอดภัยขั้นสูง รวมถึงเพิ่มความสะดวกสบายในการดูแลร้านค้าและธุรกิจ อาทิเช่น สำนักงานขนาดกลาง เล็ก อาคารพาณิชย์ และร้านอาหาร เป็นต้น

การตั้งค่าตรวจจับการบุกรุกแบบตีกรอบพื้นที่ (Ground Zone)

ลากเส้นล้อมรอบพื้นที่ที่ต้องการเฝ้าระวัง และเมื่อกล้องจับภาพวัตถุ หรือบุคคลที่ล่วงล้ำเข้ามาในพื้นที่ จะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งาน

แพ็กเกจระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ ที่เลือกปรับได้ตามการใช้งาน

ลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา

เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือคำแนะนำสำหรับการใช้บริการ